Шашылыш кабар:

Кыргыз армиясы-кыргыздын духу, күчү жана жүзү!

Февраль 17th, 2017 | by Blog
Кыргыз армиясы-кыргыздын духу, күчү жана жүзү!
Блог
0

ШКУ машыгуу кыргыз аскерлери

Кыргыз армиясынын кадыр-баркын көтөрүү үчүн эмне кылуу керек?

Кыргызстанда аскердик кызматтын кадыр-баркын, беделин бийик кѳтѳрүү, жогорулатуу үчүн, эң биринчи жоокерлердин улуттук духун, мекенчилдик сезимин ойготуу зарыл. Бирдиктүү мамлекеттик, улуттук идеологиянын негизинде аскердик кызмат, Кыргыз армиясы  түзүлүшү керек. «Чептен эрдин күчү бек»-дегендей ар бир кыргыз жигити үчүн Ата Мекенди коргоо эң негизги милдет экендигин жүрѳктѳрү менен сезип, туюугандай улуттук идеология менен тарбиялоо учурдун талабы. Кыргыз армиясы — кыргыздын духу, кыргыздын күчү, кыргыздын жүзү болушу керек!

Армиядагы “Уставдык эмес” мамилени кантип жөнгө салууга болот?

Армиядагы ар кандай адепсиз, мыйзамсыз жоруктарды болтурбоо жана жоокерлердин мамилелерин жакшыртуу иштери, күн сайын жүрүзүлүшү зарыл нерсе. Анткени чектен чыккан «уставдык эмес» мамилелер, Кыргыз армиясында аскердик кызматтын кадыр-баркын түшүрүп жатат. Аскердик кызматтын беделине шек келтирген, кар дак — дал ушул  кѳйгѳй болуп калды. Аны жѳнгѳ салуу үчүн жоокерлердин билим деңгээлин, адап-ахлак маданиятын жогорулатуу, бири-бирне болгон достук мамилелерин жакшыртуу, бош убактыларын туура пайдалана билүүнү үйрѳтүү, аларга заманбап шартта (спорттук машыгуу залдары, интернет, ж.б.) кам кѳрүү керек. Кыргыз армиясында тартип «жерге кийиз казык каккандай» бекем болушу зарыл!

Жаштардын аскерге кызыгуусун арттыруу жолу барбы?

Албетте, аскердик кызмат ѳтѳѳдѳ жоокерлер үчүн мыкты шарттар, аскердик дух менен мекенди сүйүү сезимдерин кѳтѳрүүчү улуттук идеология, жарандык милдет, мамлекеттик мыйзам иштегенде, жаштардын аскерге кызыгуусу жогорулап, армиябыз чыңалат. Ал үчүн коомдо жаштардын түшүнүгүн үй-бүлѳ, бакча, мектептен баштап мекенди коргоого, элге кызмат кылууга үндѳп тарбиялоо керек. Ошондо аскерге жигиттерди күч менен эмес, дух менен чакырабыз деп ойлоймун.

Аскердик даярдыктын сапатын кантип жогорулатууга болот?

Ар бир кыргыз жоокери бүгүнкү күндѳ аскердик даярдыктан мыкты, жогорку деңгээлде ѳтүшү замандын талабы. Аны үчүн мамлекет тарабынан аскерлерге болгон мамиле жакшырышы зарыл. Армиянын атмосферасына ылайыктуу болгон бардык шарт, мүмкүнчүлүктѳр түзүлүп, жоокерлер ѳз милдеттерин так, жоопкерчилик менен аткарганда гана аскердик даярдыктын сапаты жакшырат.

Жоокерлердеги аскердик дух, мекенди сүйүү сезимин калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек?

Жогоруда айтылып ѳткѳндѳй улуттук идеологиянын негизинде кыргыз армиясы жашап, ѳзүнүн так аныкталган максатын кѳздѳп, аскерлерди колдоого алуусу керек. Кыргыз элинин тарыхы, маданияты, акыл казынасы, руху топтолгон улуу эпосто камтылган, Манас атанын кырк чоросу баштаган жоокерлердин сапаттарын, улуттук духун жоокерлерге руханий азык катары, азыркы заманбап технологиянын нугуна айкалыштырып калыптандыруу керек деп эсептеймин.

Мекенди коргоо сиздин туюмуңузда?

Ата Мекен адам баласы үчүн эң ыйык жер. Кѳз жарып, киндик каның тамган, бактылуу балалыгын ѳткѳн жер, ата бабаң байырлап жашап келген, аздектеп, кѳздүн карегиндей сактап, мурас кылып берген, ѳмүрүң ошого байланган жердин ыйыктыгын кыргызда:  «Туулган жердин — топурагы алтын» — деп айтып келишет. Кыргыз  кылымдарды карыткан кыраан, кѳрѳгѳч, касиеттүү калк болгон. Ата бабаларыбыз Ата Журтту ѳтѳ ыйык туткан, Ата Мекенди, эркиндикти, тынчтыкты менен  мейман достукту сүйгѳн эл болон. Ар бир бала кѳз жарганда,  Ата мекенди, эл-жерди коргогон эр азамат болсун деп тилек кылышкан. Кыргыздын жигити ат жалында чоңойгон, мекенди коргоо, элге кызмат кылуу энелерибиздин алдей ыры, мээрими менен ак сүтү аркылуу баланын кан-жанына сиңип калган. Ошондуктак биздин ата бабалардын мекенчил сезимдери оргуштап кайнап турган.

Улуу элдин урпагы катары, Ата Журттун ыйыктыгын, бийиктин жогору баалаган,  Ата Мекенди коргоо, элибизге кызмат кылуу,  менин жүрѳгүм менен туюган жоопкерчиликтүү милдетим деп эсептеймин.

Comments are closed.

Марал Радиосу cможет принять любую посещаемость благодаря кешированию WP Super Cache